Kontakt zu iRobot

iRobot Offizielle Website
iRobot Official Online Store
Haushaltsroboter – Support
For technical or sales support contact iRobot 09h00-19h00 (Mon-Fri)
+01 76 77 35 42
or visit frsupport.irobot.com.