Επικοινωνία iRobot

iRobot Επίσημη Ιστοσελίδα
iRobot επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα
butik.irobot.dk/
+45 898 84 195
Πωλήσεις οικιακών ρομπότ - Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Witt A/S
Godstrup Sovej 9
PO Box 85
7400 Herning
Denmark
+45 70 25 48 23 (Fax)
http://www.witt.dk/iRobot
Υποστήριξη οικιακών ρομπότ

Technical Support

For Technical Support, please contact Witt on:order@witt.dk or fill out a service form.
+45 70 25 23 23

 

Sales Support

Contact iRobot 09h00-19h00 (Mon-Fri)

+45 70252323
order@witt.dk

or visit uksupport.irobot.com.