Επικοινωνία iRobot

iRobot Επίσημη Ιστοσελίδα
iRobot επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα
shop.irobot.co.uk
+0208 8653171
Υποστήριξη οικιακών ρομπότ
For technical or sales support contact iRobot 09h00-19h00 (Mon-Fri)
+44 (0)208 8653171
or visit uksupport.irobot.com.
Regulatory and Compliance
Πωλήσεις οικιακών ρομπότ - Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Witt UK & Ireland Ltd
Room 6 Ground floor
4 Tannery House,
Tannery Lane, Send
Woking, Surrey,
GU23 7EF
+44 (1483) 516633
info@witt-ltd.co.uk
http://www.witt-ltd.com/