Contactați iRobot

iRobot Site-ul oficial
iRobot Oficial Magazin online
shop.irobot.ie
(+353) 1800 946 026
Asistență pentru roboți casnici
For sales or technical support contact iRobot 09h00-19h00 (Mon-Fri)
(+353) 1800 946 026
or visit uksupport.irobot.com.