ติดต่อ iRobot

หน้าหลักฝ่ายขายของ Robot
Robopolis sprl/bvba
Av Firmin Lecharlierlaan, 108
+32 2 544 05 29
+32 2 538 65 22 (Fax)
info.belux@robopolis.com
หน้าหลักฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือของ Robot

Sales  and  Technical Support

iRobot -  09h00-19h00 (Mon-Fri)

+(32) 2401-2374

Contact page