ติดต่อ iRobot

หน้าหลักฝ่ายขายของ Robot
Witt A/S
Godstrup Sovej 9
PO Box 85
7400
Herning
http://www.witt.no/iRobot
+45 70 25 48 23 (Fax)
info@witt.dk
หน้าหลักฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือของ Robot