Contactați iRobot

iRobot Site-ul oficial
iRobot Oficial Magazin online
Asistență pentru roboți casnici
For technical or sales support contact iRobot 09h00-19h00 (Mon-Fri)
+33 801 84 09 08
or visit assistance.irobot.fr/s/contact-support-info.