ติดต่อ iRobot

หน้าหลักฝ่ายขายของ Robot
Witt A/S
Godstrup Sovej 9
PO Box 85
7400 Herning
Denmark
http://www.witt.dk
+45(0) 70 25 48 23 (Fax)
หน้าหลักฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือของ Robot
Witt A/S
Godstrup Sovej 9
PO Box 85
7400 Herning
Denmark
+45(0) 70 25 48 23 (Fax)

http://www.irobot.com/MSDS